Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

 

Klachten worden behandeld conform de klachtenregeling van Kraamzorg De Drie Provinciën.

Een klacht is wanneer een cliënt ontevreden is door geleverde zorg van de kraamverzorgende waarbij de cliënt of de pasgeborene hinder ondervindt en de zorg niet is nagekomen volgens afspraak.

De klacht wordt ingediend bij een van de kraamverzorgende van Kraamzorg De Drie Provinciën die in overleg gaat met de desbetreffende cliënt en kraamverzorgende om onderling tot een overeenstemming te komen.

Hiervoor kunt u onderstaande klachtenformulier invullen en opsturen naar:

Kraamzorg De Drie Provinciën

Slotemaker de Bruïneweg 48

8433 ME  Haulerwijk

Komen de partijen hier niet uit dan kan de klacht doorgezet worden naar de externe klachtencommissie.

Externe klachtencommissie

Wanneer er geen bemiddeling en/of oplossing kan worden gevonden voor de klachten dan kan de klacht doorgezet worden naar Klachtenportaal Zorg. De externe commissie zal dan de klacht in behandeling nemen.

Kraamzorg De Drie Provinciën is aangesloten bij;

Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117

1601 AD  Enkhuizen

 

Download klachtenformulier