Bevalling

Voormelding bevalling:

Indien mogelijk kun je ons laten weten wanneer de bevalling zich aandient, zo kunnen wij er alvast rekening mee houden en zorgen dat wij tijdig aanwezig zijn.

Bevalling thuis:

Ga je thuis bevallen, dan assisteert de kraamverzorgende de verloskundige. Aansluitend wordt de kraamzorg verleend.

Bevalling ziekenhuis:

Mocht je poliklinisch gaan bevallen, dan is ook de kraamverzorgende aanwezig om assistentie te verlenen, net zoals in de thuissituatie. Informeer bij jouw verloskundige of dit mogelijk is in het door jouw gekozen ziekenhuis.

Zodra je naar huis mag, kan de kraamzorg beginnen.

Kraamzorg;

  • De controle en verzorging van moeder en baby
  • De begeleiding en ondersteuning bij het geven van (borst)voeding
  • Voorlichting, instructie en integratie van de baby in het gezin
  • Observeren, signaleren en rapporteren
  • Waarborgen hygiëne en rust
  • De verzorging van overige gezinsleden
  • Lichte huishoudelijke werkzaamheden