Disclaimer

In de disclaimer willen we aangeven dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Kraamzorg De Drie Provinciën is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Kraamzorg De Drie Provinciën vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste inhoud en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Kraamzorg De Drie Provinciën. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kraamzorg De Drie Provinciën.

Heb je vragen over onze disclaimer? Neem dan contact met ons op.

Kraamzorg de Drie Provincien - HKZ ISO 9001
Kraamzorg de Drie Provincien - Erkend Leerbedrijf
Kraamzorg de Drie Provincien - Geboortezorg
© 2021-2024 Kraamzorg De Drie Provinciën
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM