Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT

KRAAMZORG DE DRIE PROVINCIEN BV

Kraamzorg De Drie Provinciën bv, gevestigd aan Kokswijk 29 te Zevenhuizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mw. J. Kiesbrink is de functionaris gegevensbescherming en ook eigenaar van Kraamzorg De Drie Provinciën bv.

Opgesteld:1 februari 2019

Persoonsgegevens die Kraamzorg De Drie Provinciën bv verwerkt

Persoonsgegevens, om cliënten goede zorg te kunnen bieden waarbij Kraamzorg De Drie Provinciën bv ook wettelijk verplicht is om een cliënt dossier bij te houden.

Hierbij verwerkt Kraamzorg De Drie Provinciën bv de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– geboortedatum

– BSN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Kraamzorg De Drie Provinciën bv verwerkt ten behoeve van het verlenen van

-Kraamzorg

Kraamzorg De Drie Provinciën bv verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-De zorgverlening op een verantwoorde manier te kunnen leveren.
-Afhandeling van de (financiële) administratie.

Kraamzorg De Drie Provinciën bv verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

– Gerechtvaardigd belang
– Uitvoering van de overeenkomst
– Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Kraamzorg De Drie Provinciën bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zodat dat daar een mens (bijv. een medewerker van Kraamzorg De Drie Provinciën bv) tussen zit.

Hoe lang Kraamzorg De Drie Provinciën bv-persoonsgegevens bewaart

Kraamzorg De Drie Provinciën bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Kraamzorg De Drie Provinciën bv bewaart cliënt gegevens maximaal vijftien jaren na beëindiging van de zorgverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraamzorg De Drie Provinciën bv verstrekt en verwerkt alleen gegevens aan en van derden die betrokken zijn bij de hulpverlening en die van belang zijn voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst. Dit gebeurt alleen binnen de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Kraamzorg De Drie Provinciën bv gebruikt

Kraamzorg De Drie Provinciën BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die Kraamzorg De Drie Provinciën bv gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan Kraamzorg De Drie Provinciën bv hiermee de website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

De client heeft recht op

· Inzage en kopie van het dossier.

· Rectificatie als zij zien dat hun gegevens onjuist zijn verwerkt

· Gegevens verwijdering als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij – Kraamzorg De Drie Provinciën bv ligt de gegevens te behouden.

Als de client een schriftelijk verzoek indient voor inzage en/of kopie van het dossier dan moet Kraamzorg De Drie Provinciën bv binnen 4 weken aan dit verzoek voldoen. Voor de kopie van het dossier kan Kraamzorg De Drie Provinciën BV een vergoeding vragen. In uitzonderlijke gevallen kan inzage in en afschrift van het dossier worden geweigerd. De reden hiervan moet worden uitgelegd.

Kraamzorg De Drie Provinciën bv wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het volgende adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Hoe Kraamzorg De Drie Provinciën bv-persoonsgegevens beveiligt

Kraamzorg De Drie Provinciën bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Kraamzorg de Drie Provincien - HKZ ISO 9001
Kraamzorg de Drie Provincien - Erkend Leerbedrijf
Kraamzorg de Drie Provincien - Geboortezorg
© 2021-2024 Kraamzorg De Drie Provinciën
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM