Klachtenprocedure

Klachten worden behandeld conform de klachtenregeling van Kraamzorg De Drie Provinciën.

Een klacht is wanneer een cliënt ontevreden is door geleverde zorg van de kraamverzorgende waarbij de cliënt of de pasgeborene hinder ondervindt en de zorg niet is nagekomen volgens afspraak.

De klacht wordt besproken met betreffende kraamverzorgende van Kraamzorg De Drie Provinciën die in overleg gaat met de desbetreffende cliënt om onderling tot een overeenstemming te komen.

Komen de partijen hier niet uit dan kan de klacht doorgezet worden naar de eigenaar van Kraamzorg De Drie Provincien BV, Mw J. Kiesbrink.

Hiervoor kunt u een klachtenformulier downloaden van deze website.

Wanneer er geen bemiddeling en/of oplossing kan worden gevonden voor de klachten dan kan de klacht doorgezet worden naar de externe klachtencommissie; Klachtenportaal Zorg.

Contact gegevens:

www.klachtenportaalzorg.nl

info@klachtenportaalzorg.nl

Download het klachtenformulier »

Heb je vragen over de klachtenprocedure? Neem dan contact met ons op.

Kraamzorg de Drie Provincien - HKZ ISO 9001
Kraamzorg de Drie Provincien - Erkend Leerbedrijf
Kraamzorg de Drie Provincien - Geboortezorg
© 2021-2024 Kraamzorg De Drie Provinciën
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM