Het Van Wiechenonderzoek

<< Terug naar overzicht

Als ouder wil je niets liever dan ervoor zorgen dat je kind gezond en gelukkig opgroeit. Je wilt alle mijlpalen in de ontwikkeling van je kind volgen, maar soms kan het lastig zijn om te weten wat normaal is en wat niet. Gelukkig is er een instrument dat kan helpen bij het monitoren van de ontwikkeling van je kind: het Van Wiechenonderzoek.

Onderdelen van het Van Wiechenonderzoek

Het Van Wiechenonderzoek is een bekend en betrouwbaar onderzoek dat wordt uitgevoerd bij jonge kinderen in Nederland. Het onderzoek richt zich op de motorische en mentale ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 2 jaar oud. Het werd voor het eerst geïntroduceerd door professor F. C. J. Van Wiechen, een Nederlandse arts die gespecialiseerd was in de ontwikkeling van jonge kinderen.

Tijdens het Van Wiechenonderzoek worden verschillende aspecten van de ontwikkeling van je kind beoordeeld, waaronder:

1. Motoriek: De fijne motoriek (zoals grijpen en pakken) en de grove motoriek (zoals rollen, kruipen en lopen) worden geobserveerd en getest.

2. Zintuigen: De zintuigen zoals horen, zien en voelen worden beoordeeld om te kijken of er eventuele afwijkingen zijn.

3. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Er wordt gekeken naar hoe je kind reageert op prikkels, hoe het contact maakt en of het zichzelf kan troosten.

4. Taalontwikkeling: De communicatieve vaardigheden van je kind worden geobserveerd, zoals brabbelen, woordjes zeggen en begrijpen wat er gezegd wordt.

Het Van Wiechenonderzoek wordt uitgevoerd door een jeugdarts of een consultatiebureau-arts. De arts zal je als ouder betrekken bij het onderzoek en zal vragen stellen over de ontwikkeling van je kind. Het onderzoek vindt plaats op verschillende momenten in de eerste twee levensjaren van je kind, meestal rond de leeftijd van 1, 3, 6, 9, 15 en 24 maanden.

Het belang van het onderzoek

Maar waarom is het Van Wiechenonderzoek zo belangrijk? Het onderzoek heeft als doel om eventuele ontwikkelingsachterstanden of afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Vroegtijdige interventie kan namelijk cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van je kind. Door tijdig problemen te herkennen en hierop in te spelen, kunnen mogelijke achterstanden worden verminderd of zelfs voorkomen.

Daarnaast biedt het Van Wiechenonderzoek ook geruststelling. Je kunt met je vele vragen terecht en het geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling en wat ‘normaal’ is voor een bepaalde leeftijd.

Het mooie aan het Van Wiechenonderzoek is dat het niet alleen een momentopname is, maar juist een proces dat de gehele ontwikkeling van je kind volgt. Hierdoor kunnen veranderingen en trends in de ontwikkeling van je kind worden opgemerkt en indien nodig actie worden ondernomen.

 

Kraamzorg de Drie Provincien - Het Van Wiechenonderzoek

Kraamzorg de Drie Provincien - HKZ ISO 9001
Kraamzorg de Drie Provincien - Erkend Leerbedrijf
Kraamzorg de Drie Provincien - Geboortezorg
© 2021-2024 Kraamzorg De Drie Provinciën
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM